Asbestinäyte

Asbestinäytteet ammattilaiselta

Asbestinäyte paljastaa, onko asunnon rakenteissa asbestia. Asbestipöly on hengitettynä terveydelle erittäin haitallista, joten näytteenottamisessa täytyy ottaa huomioon kaikki turvallisuusasiat.

Otamme asbestinäytteitä Pirkanmaalla sekä pääkaupunkiseudun alueella. Asbestinäytteet kerätään purettavista rakennusmateriaaleista ja asbestinäytteet lähetetään eteenpäin asbestilaboratorioon analysoitavaksi. Tulosten valmistuttua toimitetaan yhteenveto asbestikartoituksen tilaajalle.

Huoneistoremontin suunnittelussa täytyy huomioida mahdollinen asbestin esiintyminen rakenteissa ja asbestikartoitus täytyykin suorittaa ennen remontin aloittamista.

Mikä asbesti?

Asbesti on kuitumainen mineraali, jota esiintyy maaperässä. Aiemmin asbestia käytettiin rakentamisessa sen hyvän tulenkestävyydensä ansiosta. Sitä käytettiin mm. putkieristeissä, tasotteissa, laasteissa, liimoissa, maaleissa sekä rakennuslevyissä.

Asbesti on terveydelle erittäin haitallista ja sen käyttö rakentamisessa kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Asbestia on käytetty rakentamisessa 1920-1990 luvuilla ja käytännössä kaikista tämän ajanjakson aikana rakennetuissa asunnoissa sisältää asbestia jossakin muodossa. Suomessa asbestin käyttö oli huipussaan 1960-1970 luvun rakentamisessa.

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä. Asbestipöly läpäisee tavanomaiset hengityssuojaimet.