Tietosuojaseloste

Huoneistoremontti Ykkönen Oy suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tällä tietosuojaselosteella kerromme kuinka käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.

Jotta asiakas voi käyttää www.remonttiykkonen.fi-sivuston toimintoja: tarjouspyyntö- ja muiden lomakkeiden lähettäminen, soittopyyntöjen jättäminen ja arvontaan osallistuminen, on hänen hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Keräämämme asiakastiedot voidaan eritellä käyttäjän itsensä antamiin ja verkkosivuston käytöstä sekä kävijäanalytiikasta kerättyihin tietoihin.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä:

Huoneistoremontti Ykkönen Oy
Y-tunnus: 1918675-7
Palmrothintie 2
33950 Pirkkala

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoja asiakaspalvelustamme: info@remonttiykkonen.fi

Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?

Mahdollisia kerättäviä tietoja ovat:

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot
 • Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Palvelujen käytöstä analytiikan avulla kerätyt tiedot
 • Remonttikohteen osoite ja muut käyttäjän itsensä syöttämät tiedot remonttikohteesta
 • Verkkosivuston selaustiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot

Tietojen päälähde on asiakas itse.

Mihin käytämme asiakkaan henkilötietoja?

Henkilötietoja käytetään:

 • Käytettävän ja turvallisen palvelun tuottamiseen
 • Markkinoinnin ja myynnin parantamiseen sekä kohdentamiseen
 • Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Pakollisiin viranomaisilmoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen

Miten säilytämme ja suojaamme asiakkaan henkilötietoja?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Huoneistoremontti Ykkönen Oy säilyttää asiakastietoja pääasiallisesti Suomessa. Käyttämämme palvelimet on suojattu asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Sähköpostimarkkinoinnissa ja -tiedottamisessa hyödynnetään MailChimp-palvelua, johon syötetyt asiakastiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp suhtautuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) erittäin vakavasti ja ottaa asetuksen huomioon prosessiensa ja järjestelmiensä kanssa.

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee ja pääsee käsiksi henkilötietoja?

Asiakastietoihin on pääsy vain Huoneistoremontti Ykkönen Oy:n omilla työntekijöillä ja Huoneistoremontti Ykkönen Oy:n kanssa sopimussuhteessa toimivilla henkilöillä.

Tietojen hallinnasta vastaa:

Huoneistoremontti Ykkönen Oy
Y-tunnus: 2763674-6
Palmrothintie 2
33950 Pirkkala

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää niitä tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakkaan itseään koskeva henkilötieto voidaan pyynnöstä poistaa ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten kanssa.

Millaisia oikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkalla on oikeus:

 • Saada tulosteet kaikista Huoneistoremontti Ykkösen tietojärjestelmistä löytyvistä omista henkilötiedoista.
 • Pyytää itseä koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista.
 • Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Jos asiakastietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esim. markkinointilupa), asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Asiakas voi tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos emme pysty tietyiltä osin lainsäädännöllisistä syistä toteuttamaan poisto- tai muokkauspyyntöä ilmoitamme siitä asiakkaalle.

Luovutetaanko asiakkaiden henkilötietoja muille osapuolille?

Tarvittaessa luovutamme tietoja viranomaisten pyynnöstä.

Evästeistä (”cookies/keksit”)

Huoneistoremontti Ykkönen Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat käyttäjän laitteen internetselaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään mm.verkkosivun toiminnan kehittämiseksi. Asetetut evästeet säilyvät käyttötarpeesta riippuen selaimessa muutamasta tunnista muutamaan päivään.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden ja lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Yhteydenotto

Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja/tai markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:
info@remonttiykkonen.fi